Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende lokal lønnspolitikk i departementene og departementenes oppfølging av lokal lønnspolitikk i underliggende virksomheter

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Den lokale lønnspolitikken skal være omforent,dvs. at den skal utformes av arbeidsgivere og berørte tjenestemannsorganisasjoner i fellesskap. Det formelle grunnlaget er verken forhandlinger eller drøftinger, slik disse begrepene benyttes innenfor det statlige tariffområdet. En lønnspolitikk som stimulerer til utvikling og resultater skal oppnås ved at den enkelte virksomhet selv – innenfor gitte rammebetingelser – velger og anvender lønnsrelaterte virkemidler. Videre skal den lokale lønnspolitikken ligge i bunn for lokale lønnsforhandlinger og lønnsopprykk. Formålet med Riksrevisjonens analyse har vært å vurdere departementenes arbeid med å utvikle lokal lønnspolitikk internt og overfor underliggende virksomheter, sett i forhold til de overordnete politiske og administrative målsettingene på området. Videre omfatter undersøkelsen Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) ansvar som sentralt arbeidsgiverorgan på området lokal lønnspolitikk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 162.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:13:27.676685
MODIFIED 2013-02-14 18:11:40.118186
CREATED 2012-08-08 09:13:27.676685
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)