Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere politi- og lensmannsetatens måloppnåelse i forhold til Stortingets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen er avgrenset til å vurdere om politi- og lensmannsetaten når de målene som er satt for kriminalitetsbekjempelse, spesielt i forhold til oppklaringsprosent og saksbehandlingstid. Det er også undersøkt om det foreligger et effektiviseringspotensiale i politidistriktene i forhold til å oppklare forbrytelser og forseelser, og om det er flaskehalser i saksbehandlingen av straffesakene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 184.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-28 14:00:59.613713
MODIFIED 2016-11-28 10:00:39.936915+00:00
CREATED 2011-07-28 14:00:59.613713
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)