Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende multi-bi tilskudd til utdanningstiltak i regi av UNESCO og Verdensbanken

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Multilateral bistand utgjør nær 50 prosent av den totale norske bistanden. Den bevilges som generelle tilskudd til de internasjonale organisasjonene, og som multi-bi tilskudd til utvalgte prosjekter og programmer administrert av internasjonale organisasjoner. Multi-bi-midler forvaltes både av Utenriksdepartementet og NORAD, og for 1999 utgjorde den samlede norske multi-bi-støtten i underkant av 1,7 milliarder kroner. Et viktig mål med multi-bi-samarbeidet er at tilskuddene skal kanaliseres til prosjekter og programmer som bidrar til å nå resultater i tråd med norske bistandspolitiske hovedmål og prinsipper. Samarbeidet skal også bidra til å gi økt innsyn i de internasjonale organisasjonenes mål og prioriteringer og dermed påvirke disse i retning av norske mål og prioriteringer for bistanden. Den undersøkelsen som foreligger nå, omfatter seks utdanningsprosjekter med støtte fra Utenriksdepartementets multi-bi-bevilgninger. Tre av de undersøkte prosjektene er i regi av Verdensbanken, og de øvrige tre er i regi av UNESCO. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere resultatene av bistandsprosjektene, hvordan norske mål og prinsipper for bistanden er ivaretatt, og UDs rolle ved initiering, planlegging og oppfølging av prosjektene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 179.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:07.466283
MODIFIED 2013-02-14 18:12:05.561880
CREATED 2011-05-10 10:09:07.466283
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)