Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende omstillingen i Forsvaret

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med omstillingen var å tilpasse Forsvarets styrkestruktur til endrede sikkerhetspolitiske og økonomiske rammebetingelser. Et sentralt mål med omstillingen var at driftsutgiftene skulle reduseres tilstrekkelig til å skaffe midler til nødvendige materiellinvesteringer. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å fremskaffe oppdaterte opplysninger om hvordan Forsvaret ligger an i forhold til målene for driftsreduksjoner, og å undersøke hvordan Forsvarsdepartementet og Forsvarets overkommando har styrt omstillingen. Riksrevisjonen har også vurdert gjennomføringen av omstillingen i forhold til teori og erfaringer med omstillingsprosesser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 143.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:06.618110
MODIFIED 2013-02-14 18:12:04.146818
CREATED 2011-05-10 10:09:06.618110
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)