Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende resultatoppnåelse i Arbeidstilsynet

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med denne undersøkelsen har vært å vurdere Arbeidstilsynets måloppnåelse, ressursbruk og styringssystem i forhold til Stortingets vedtak og forutsetninger. Det er tatt utgangspunkt i målsettinger på alle arbeids- og ansvarsområder, og særlig fokusert på Arbeidstilsynets hovedaktivitet, tilsynsvirksomheten. Det er lagt vekt på å belyse om Arbeidstilsynet har etablert styringssystemer for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk, om ressursene prioriteres i tråd med de politiske målsettinger, om tilsynsvirksomheten er effektiv og målrettet, og om Arbeidstilsynet når målene som er fastsatt for tilsynet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 85.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-03 12:01:10.553606
MODIFIED 2013-02-14 18:11:13.040633
CREATED 2011-06-03 12:01:10.553606
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)