Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende Statsbyggs rehabilitering av Det Kongelige Slott, Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 og Stiftsgården i Trondheim

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Ved behandlingen av St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 10 (1995–96) vedtok Stortinget kostnadsrammen for rehabiliteringsarbeidene ved Slottet. Det ble senere behov for tilleggsbevilgninger, som Stortinget vedtok gjennom behandlingen av St. prp. nr. 1 (1997–98), St. prp. nr. 65 (1997–98) og St. prp. nr. 67 (1998–99). Til sammen har Stortinget gjennom dette bevilget 357,3 mill. kroner til Statsbyggs rehabilitering av Det Kongelige Slott (prosjekt nr. 93053). Kostnadsrammen for rehabiliteringsarbeidene ved Parkveien 45 ble vedtatt av Stortinget gjennom behandlingen av St. prp. nr. 58 (1995–96) og senere utvidet gjennom behandlingen av St. prp. nr. 1 (1997–98). Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere økonomiske og fremdriftsmessige forhold ved rehabiliteringen av Det Kongelige Slott, Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 og Stiftsgården i Trondheim, samt å belyse årsaker til avvik. I denne forbindelse er det lagt særlig vekt på å undersøke Statsbyggs prosjektstyring, Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) styring av Statsbygg og de oppdragsgivende departementenes behandling av rehabiliteringsprosjektene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 284.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:06.759351
MODIFIED 2017-04-04 22:00:23.175824+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:06.759351
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)