Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere om IT-satsingen innen justissektoren faktisk styres og samordnes, slik at igangsatte prosjekter og tiltak bidrar til å nå målene om kostnadseffektivitet og kvalitet i arbeidsprosessene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 88.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:10.674987
MODIFIED 2013-02-14 18:04:12.211601
CREATED 2012-07-01 10:39:10.674987
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)