Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende utnyttelse og organisering av kontrollressurser ved fem store ligningskontorer

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse ved landets fem største ligningskontorer: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Bærum. Disse kontorene ble valgt grunnet sin store betydning for skatteprovenyet. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere disse kontorenes utnyttelse av ressurser, inklusive prioritering av ressurser til og resultater av kontrollarbeidet. Undersøkelsen har også omfattet vurdering av om eksisterende rapporteringssystemer i ligningsetaten gir overordnet myndighet den nødvendige styringsinformasjon.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 93.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:11.025879
MODIFIED 2016-02-20 06:02:28.627667+00:00
CREATED 2012-07-01 10:39:11.025879
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)