Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk

Rapporten tilhører rapportseriene Stortingets dokumentserie.

Stortinget har hatt mål for økologisk landbruk siden 1999. Målet med denne undersøkelsen har vært å vurdere om Landbruks- og matdepartementet gjennom styring og virkemidler har lagt til rette for å nå målene om økologisk produksjon og forbruk.

Økologisk landbruk er langt frå målet om 15 prosent i 2020, og produksjonen går ned

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.6MB)
  2. Sammendrag37.pdf (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-04-07 00:02:26.597361
MODIFIED 2016-04-07 00:02:26.607918
CREATED 2016-04-07 00:02:26.597361
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)