Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkinga har vært å finne ut av: Kva for kartleggingar av flaum- og skredfare er gjennomførte, og korleis blir dei formidla til og nytta av kommunane? Korleis sørgjer styresmaktene på ulike nivå for at nasjonale målsetjingar på flaum- og skredområdet blir godt nok følgde opp?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:01.868058
MODIFIED 2013-02-14 18:12:55.845348
CREATED 2011-05-10 10:08:01.868058
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)