Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Arbeidet med å betre tryggleiken i vegtunnelar har ikkje kome langt nok. Det er sett i verk viktige oppgraderingar, men for mange tunnelar er tryggleiksdokumentasjonen framleis ikkje på plass og det blir ikkje gjennomført brannøvingar. Trafikantane har heller ikkje god nok kunnskap om sikker åtferd i tunnelar.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 18.7MB)
  2. Samandrag316.pdf (pdf, 7.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-11-21 01:08:51.726754
MODIFIED 2016-11-21 01:08:51.736754
CREATED 2016-11-21 01:08:51.726754
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)