Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkinga har vore å vurdere i kva grad statlege verkemiddel og tiltak som er sette i verk i kommunane, medverkar til å redusere konsekvensane av fattigdom blant barn og unge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.3MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 379.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-23 00:00:33.974179
MODIFIED 2015-10-16 08:19:50.551554+00:00
CREATED 2014-10-23 00:00:33.974179
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)