Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkinga har vore å vurdere om styringa og verkemidla i arbeidet med digitalisering av kulturarven fremjar ei god måloppnåing. Undersøkinga omfattar hovudsakleg perioden 2010–2015.

Trass i målet frå Stortinget om best mogleg tilgang til kulturarv, er størsteparten av samlingane i norske kulturinstitusjonar framleis ikkje digitaliserte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-08-18 23:00:39.608561
MODIFIED 2017-08-18 23:00:41.936215
CREATED 2017-08-18 23:00:39.608561
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)