Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med undersøkinga har vore å vurdere styringa og kontrollen kommunane har med tenester med nasjonale mål. Det har også vore eit mål å undersøkje i kva grad Kommunal- og regionaldepartementet varetek det overordna ansvaret sitt for styring og kontroll i kommunane. Kommunane har ei sentral rolle i den offentlege tenesteproduksjonen. Konsekvensane av svak styring og kontroll med tenestene kan vere alvorlege. Det kan bety at brukarane ikkje får dei tenestene dei skal ha, at ein utnyttar ressursane lite effektivt, og at ein ikkje når nasjonale mål.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)
  2. Sammendragsplakat_3_7.pdf (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-03 12:01:07.630757
MODIFIED 2014-08-14 11:46:48.173498+00:00
CREATED 2013-05-03 12:01:07.630757
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)