Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Stortinget har vedteke at mangfaldet av kulturminne og kulturmiljø skal forvaltast og takast vare på som bruksressursar og som grunnlag for kunnskap, oppleving og verdiskaping. Innan 2020 skal det årlege tapet av verneverdige kulturminne minimaliserast, freda og fredningsverdige kulturminne skal vere sikra og ha eit ordinært vedlikehaldsnivå, og eit representativt utval av kulturminne skal vere freda. Målet med Riksrevisjonens undersøking har vore å vurdere om Miljøverndepartementet varetek sitt overordna nasjonale ansvar for å sikre at freda og verneverdige bygningar blir teke vare på slik at dei nasjonale måla på området kan bli nådd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:32.501557
MODIFIED 2013-02-14 18:12:31.451320
CREATED 2011-05-10 10:08:32.501557
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)