Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Sjølv om Stortinget har understreka at det er eit mål å sikre flest mogleg elevar læreplass, var det over 9000 søkjarar som ikkje fekk læreplass i 2015. Samtidig finst det ledige plassar. Opplæringstilbodet innan yrkesfaga er ikkje godt nok tilpassa behovet for arbeidskraft.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 13.4MB)
  2. Sammendragsplakat312.pdf (pdf, 5.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:08:09.081669
MODIFIED 2016-10-06 13:08:09.091897
CREATED 2016-10-06 13:08:09.081669
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)