Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Det er både ei nasjonal og lokal oppgåve å ta vare på kyrkjebygga og dei verdiane dei representerer. Stortinget har uttalt at det er behov for tiltak for å betre istandsetjinga og sikringa av kyrkjebygg, og at det betydelege etterslepet i vedlikehaldet er ei utfordring som det hastar å finne løysingar for. Målet med undersøkinga har vore å vurdere arbeidet som styresmaktene gjer med å halde ved like og sikre kyrkjebygga.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 518.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:41:02.548321
MODIFIED 2016-02-20 06:02:17.582869+00:00
CREATED 2012-01-29 20:41:02.548321
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)