Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Administrerende direktør i Norsk Tipping AS fratrådte etter at en ansatt hadde varslet om flere antatt kritikkverdige forhold i selskapet. På denne bakgrunn besluttet Riksrevisjonen i desember 2007 å gjennomføre en utvidet revisjon på enkelte av selskapets virksomhetsområder. Målet med undersøkelsen var å vurdere om Norsk Tipping AS i perioden 2000–2007 har drevet virksomheten i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger, eiers retningslinjer og god forvaltnings- og forretningsskikk. Undersøkelsen omfatter blant annet en gjennomgang av den såkalte gartneravtalen med tidligere administrerende direktør, tidligere administrerende direktørs verv og roller, datterselskaper, sponsorvirksomhet, prøvespill, kjøp av fast eiendom og Kultur- og kirkedepartementets eierstyring.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:33.977405
MODIFIED 2015-10-13 14:02:30.269838+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:33.977405
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)