Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ble opprettet 1. juli 2004 i forbindelse med at staten overtok det fylkeskommunale ansvaret for barnevernet og familievernet. Bufetat består av direktoratet (Bufdir) og fem regioner. Revisjonen både i 20044 og 20055 viste at det ikke er etablert gode systemer og rutiner for intern styring i Bufetat, og at det var vesentlige feil og mangler i forhold til sentrale regelverk som forskrift om offentlige anskaffelser, bevilgningsreglementet og økonomireglementet. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet fra 2003 (Dokument nr. 3:10 (2002–2003)) viste blant annet at det ikke var nok egnede institusjonsplasser for barn plassert utenfor hjemmet, og at det var samarbeidsproblemer mellom kommune og fylkeskommune ved plassering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 880.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:38.291130
MODIFIED 2017-04-11 02:00:22.334844+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:38.291130
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)