Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Utlendingsdirektoratet

Rapporten tilhører rapportseriene Riksrevisjonens administrative rapporter.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at det over tid er påvist svakheter i UDIs resultater og styring. I Dokument nr. 3:8 (2001– 2002) Riksrevisjonens undersøkelse av UDIs saksbehandling i utlendingssaker, statlige asylmottak og måloppnåelsen for integreringstilskuddet, påpekte Riksrevisjonen at UDI over lengre tid har hatt svært lange saksbehandlingstider for mange sakstyper. Stortinget har ved fl ere anledninger påpekt at raskest mulig saksbehandlingstid og god brukerservice er viktig i utlendingsforvaltningen. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å kartlegge om UDI og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gjennomført tiltak for å bedre resultatene på utlendingsfeltet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:16:41.365871
MODIFIED 2017-04-04 22:00:26.293944+00:00
CREATED 2012-10-18 17:16:41.365871
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)