Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Målsettingen med prosjektet er å involvere NHOs medlemsbedrifter i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn tidligere. For å oppnå dette legges det til rette for et mer forpliktende samarbeid mellom attføringsbedrifter og arbeidsgivere. Samtidig settes søkelys på arbeidsgivernes behov for arbeidskraft. Dette skal bidra til både å øke formidlingen av tiltaksdeltakere ut i arbeidslivet og til å sikre at personene som rekrutteres, har de egenskaper og den kompetanse som er nødvendig for å utføre de aktuelle arbeidsoppgavene. Gjennom intervjuer med prosjektledelsen i NHO og et utvalg av attføringsbedrifter og arbeidsgivere organisert i NHO gir denne rapporten en beskrivelse av metoden som ligger til grunn for Ringer i Vannet. Målet har vært å identifisere suksesskriterier som fører til at arbeidsgivere rekrutterer arbeidssøkere med relevante ferdigheter, slik at resultatet blir et langvarig ansettelsesforhold.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:20:21.340364
MODIFIED 2017-01-19 12:20:21.572576
CREATED 2017-01-19 12:20:21.340364
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)