Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ringvirkninger av store vegprosjekter i Norge

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten bygger på en kvantitativ analyse av 102 store vegprosjekter og mer inngående kvalitative studier av tre konkrete prosjekter – Trekantsambandet som binder sammen øyene Bømlo og Stord og gjør dem landfaste med Haugalandet, utbedring av vegen mellom Førde og Florø og Nordkapps fastlandsforbindelse. Formålet med rapporten var å analysere hvorvidt store vegprosjekter ferdigstilt i perioden 1993-2005 har hatt ringvirkninger lokalt og regionalt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-12 14:00:28.887636
MODIFIED 2016-08-12 06:04:35.116497+00:00
CREATED 2012-12-12 14:00:28.887636
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)