Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Risiko i trafikken 2005-2007

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten presenterer oppdaterte risikotall for ulike trafikantgrupper og aldersgrupper. Det er også beregner risikotall for materiell skader for bil. I tillegg presenteres risikotall for ukedag og tid på døgnet for bil både personskaderisiko og materiellskaderisiko. Risikoen er høyest for motorsykkel, moped, sykkel og fotgjengere, og lavest for førere og passasjerer i bil. Risikoen er redusert over tid for alle trafikantgrupper og særlig for motorsyklister. Unge og gamle har generelt høyere risiko enn middelaldrende og barn.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 855.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-12 16:20:53.730955
MODIFIED 2013-02-14 18:12:22.007206
CREATED 2012-08-12 16:20:53.730955
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)