Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

TØI oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i norsk veitrafikk. Beregnete risikotall for perioden 2009-2010 viser at risikoen er betydelig redusert sammenlignet med tidligere. Risikoen for å bli skadet i trafikkulykker er redusert for alle trafikantgrupper bortsett fra førere og passasjerer på lett motorsykkel. Risikoens fordeling over kjønn og alder innenfor hver trafikantgruppe visert et stabilt mønster, med høyest risiko for unge og eldre trafikanter. For bilførere og passasjerer er risikoen ekstremt mye høyere natt til søndag enn på andre tidspunkt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-17 06:17:34.164781
MODIFIED 2016-08-12 06:02:14.528029+00:00
CREATED 2012-09-17 06:17:34.164781
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)