Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Risikonivå i petroleumsvirksomheten : prosjektrapport : akutte utslipp norsk sokkel 2001-09

En viktig del av RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) har siden 2000 omhandlet overvåking av faktorer som er av betydning for storulykkesrisiko. Resultatene som legges frem i denne rapporten utnytter eksisterende datamateriale for å få frem informasjon om utvikling av risiko for akutte utslipp til sjø på norsk sokkel. Denne rapporten utgjør et viktig grunnlag for å vurdere miljørisiko og samfunnsrisiko forbundet med petroleumsvirksomheten og er et viktig bidrag til arbeidet med en helhetlig økosystem forvaltning av havområdene. Oversikt over risiko for akutte utslipp utvider målgruppen for informasjon om ulykkesrisiko i petroleumsvirksomheten. I dette ligger det et potensial for en mer helhetlig tilnærming til forebygging av ulykker og en bedre sikkerhet både for personell, ytre miljø og økonomiske verdier.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:00:28.717875
MODIFIED 2017-08-28 10:00:20.021231+00:00
CREATED 2014-01-25 14:00:28.717875
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)