Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Risikonivå i petroleumsvirksomheten : utvikling i risiko : akutte utslipp norsk sokkel 2001-2012

Rapporten dokumenterer utvikling av risiko for akutte utslipp i petroleumsvirksomheten til havs for perioden 2001-2012. RNNP-AU har til hensikt å supplere oversikt over utvikling av personellrisiko fra RNNP, og styrke grunnlaget for partenes forebygging av ulykker. Den utgjør et viktig grunnlag for å vurdere miljørisiko og samfunnsrisiko forbundet med petroleumsvirksomhet og bidrar dermed til arbeidet med en helhetlig, økosystembasert forvaltning av de norske havområdene. Overvåking av risikoutvikling er et viktig virkemiddel i trepartssamarbeidet og partenes eierskap til prosessen og resultatene er derfor viktig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:00:27.313732
MODIFIED 2017-09-30 22:00:26.408156+00:00
CREATED 2014-01-25 14:00:27.313732
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)