Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rocka stabilitet : en evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet : et tilbud for kvinner i Oslo.

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Hovedmålsettingen for prosjektet er å gjøre den innsatte bedre rustet til å mestre fritiden etter løslatelse og dermed være med på å forhindre tilbakefall til rus og kriminalitet. De viktigste virkemidlene består i musikkgrupper for nybegynnere og viderekommende, både inne i fengselet og utenfor. ”Musikk i fengsel og frihet” er et prosjekt som i stor grad styrker deltakernes muligheter til å håndtere tilværelsen, både i fengselet, og i tiden etterpå. Prosjektet har en tydelig stabiliserende og mestringsfremmende innvirkning på deltakerne. Det anbefales å gjøre prosjektet permanent.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 584.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:42.010887
MODIFIED 2017-02-28 02:00:24.139905+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:42.010887
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)