Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten gir eksempler på hvordan småskalafrivillighet og sosialt entreprenørskap har bidratt til innovasjon i boligsosialt arbeid, og diskuterer mulige utfordringer forbundet med sosialt entreprenørskap og bruk av metoder fra forretningsverdenen.

Rapporten utgjør andre del av prosjektet «Frivillig sektor og boligsosialt arbeid». Prosjektets første rapport beskriver tre roller i boligsosialt arbeid for frivillig sektor: tradisjonelle ideelle organisasjoner, småskalafrivillighet, sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap.  

Med utgangspunkt i denne tredelingen undersøker rapporten tre hovedspørsmål:  1. Hvilke forståelser av frivillighet ligger til grunn for myndighetenes satsing og forventinger til frivillig sektor og boligsosialt arbeid?   2. Hvordan påvirker rammevilkår (betingelser) frivillig sektors form og innhold?   3. Hvilke konsekvenser vil en endret rolle for frivillig sektor ha for den offentlige velferdsmodellen?  

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 532.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-16 01:00:47.331467
MODIFIED 2018-02-16 01:00:47.350295
CREATED 2018-02-16 01:00:47.331467
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)