Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Russ-prosjektet : verktøykasse

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Redusert utstøting og sykefravær i sykehus (RUSS) har vært et pilotprosjekt i utvikling av en arbeidsmetode for nettopp å redusere utstøting og sykefravær i sykehus. Prosjektet startet høsten 2002 og ble avsluttet ved utgangen av 2005. Prosjektet har vært et deltaker- og prosessdrevet utviklingsprosjekt. Prosjektet har involvert 2 sykehus, 8 avdelinger og et 50-talls personer som alle har bidratt til utvikling av arbeidsmetoden. Arbeidsmetoden og formen som har utviklet seg gjennom RUSS-prosjektet er vel egnet til og en bærende måte å jobbe med endrings- og utviklingsarbeid på.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:09.997230
MODIFIED 2016-04-24 22:02:33.940539+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:09.997230
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)