Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sårbare og robuste regioner : en analyse av norske regioners næringsmessige sårbarhet

Rapporten tilhører rapportseriene TF-notat.

I januar 2013 offentliggjorde Telemarksforskning på oppdrag fra Distriktssenteret rapporten Sårbarhetsanalysen 2012, som består av to deler; en for kommuner, og en for regioner. Her presenteres regionrapporten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-11 22:03:20.023747
MODIFIED 2017-04-11 22:03:20.036859
CREATED 2017-04-11 22:03:20.023747
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)