Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Rapporten tilhører rapportseriene PT-rapport.

I analysen er det avdekket en rekke sårbarheter knyttet til installasjoner, utstyr, nettstrukturer, organisasjon og omkringliggende systemer. Analysen viser etter Post- og teletilsynets(PT) mening at mens tilbyderne har gjennomgående god evne til å håndtere løpende drift, har de i for liten grad tatt inn over seg ansvaret for å planlegge også for ekstreme driftssituasjoner. PT foreslår tiltak for å bedre dette.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-05-21 23:00:18.059833
MODIFIED 2016-05-21 23:00:18.092124
CREATED 2016-05-21 23:00:18.059833
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)