Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Salt smart : miljøkonsekvenser ved salting av veger - en litteraturgjennomgang

Rapporten tilhører rapportseriene Teknologi-rapport.

Carl Einar Amundsen i Bioforsk har vært hovedansvarlig for litteratursammenstillingen. Jørn Arntsen og Kjersti Wike har vært kontaktpersoner ved Statens vegvesen. Resultatene finnes i to rapporter: 1. Teknlogirapport nr. 2535 som referer og oppsummerer litteraturen som er brukt og gir konklusjoner og anbefalinger for videre arbeid innen de fire hovedtemaene: overflatevann, grunnvann, flora og fauna og overvannshåndtering og andre tiltak mot spredning og effekter av veisalt. 2. Teknologirapport nr. 2540 hvor alle sammendrag eller abstracts av litteraturreferanser er gjengitt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-16 13:03:54.630029
MODIFIED 2014-08-14 11:48:11.078103+00:00
CREATED 2013-11-16 13:03:54.630029
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)