Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport.

Proba samfunnsanalyse og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) belyser i dette oppdraget hvordan arbeids- og utdanningsmyndigheter i fylkene samarbeider om voksne over 21 år som ikke har fullført videregående opplæring og som har behov for bistand fra begge instanser, henholdsvis NAV og fylkeskommunen. Søkelyset rettes mot det operative samarbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-04-14 00:01:29.103305
MODIFIED 2016-04-14 00:01:29.113821
CREATED 2016-04-14 00:01:29.103305
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)