Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samarbeid NAV-kommune om introduksjonsprogram - En kartlegging

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport.

Forskere fra Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomført en kartlegging av samarbeidet mellom NAV og kommunen om introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Målet har vært å gi et overblikk over dagens situasjon, og belyse hvordan og hvor ofte det samarbeides på overordnet nivå. Forskerne har også sett på hvordan samarbeidet mellom NAV-veiledere og veiledere i kommunen foregår i praksis, og hvordan samarbeidet er organisert.

Kartleggingen er basert på intervjuer med ressurspersoner ved NAVs fylkeskontorer og IMDis regionkontorer, samt spørreundersøkelser blant ledere for NAV-kontorer og introduksjonsprogram i alle kommuner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-09 01:05:39.582727
MODIFIED 2018-01-09 01:05:40.263097
CREATED 2018-01-09 01:05:39.582727
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)