Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samarbeid på tvers : samarbeidet mellom den norske kyrkja og offentlege institusjonar innan utdanning og kultur : evalueringsforsking på trusopplæringsreforma

Rapporten tilhører rapportseriene Notat (Kirkeforskning).

Rapporten skildrer det tverrfaglige samarbeidet mellom menighetene i Den norske kirke og offentlige institusjoner. Rapporten skildrer om det skjer samarbeid, hvem som samarbeider og hva slags type samarbeid det er snakk om og i hvor stor grad det i så fall skjer. Konklusjonen er at det er vanskelig å lage nasjonale retningslinjer for slike ordninger. De lokale menighetene må oppfordres til å gå inn og finne ut hva som er naturlig på hvert sted ut fra oppslutningen om kirken og foreldreinteressene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 912.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-19 12:01:24.339804
MODIFIED 2014-08-14 11:47:17.474607+00:00
CREATED 2013-09-19 12:01:24.339804
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)