Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten presenterer resultatene av kvalitetssikring av Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen. I tråd med avrop av 7. desember 2011 har kvalitetssikringen fokusert på hvordan den forventede veksten i transportbehovet på 40–50 % fram mot 2040 kan løses på en effektiv og miljøvennlig måte. Rapporten inneholder en gjennomgang og vurdering av om KVU-en med vedlegg er tilstrekkelige som beslutningsgrunnlag, samt egne usikkerhets- og samfunnsøkonomiske analyser. Rapporten skal inngå som underlagsinformasjon for politisk behandling av samferdselspakke for Kristiansandsregionen gjennom Nasjonal Transportplan.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:17:50.317050
MODIFIED 2016-10-06 13:17:50.736551
CREATED 2016-10-06 13:17:50.317050
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)