Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av alternativ organisasjonsstruktur for LMDs instituttsektor

Evalueringens formål er å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av alternativ organisasjonsstruktur for instituttene i landbrukssektoren. De to alternativene som vurderes er alternativ a) alliansemodellen (omfattende administrativt og faglig samarbeid og alternativ) og alternativ b) fusjonsmodellen (fusjon mellom Bioforsk, NILF og Skog og Landskap). Alternativene vurderes opp mot basisalternativet, som er en situasjon der det ikke gjøres noe med dagens organisering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:06:32.803974
MODIFIED 2017-11-06 12:00:37.058800+00:00
CREATED 2014-10-24 22:06:32.803974
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)