Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet - Lofoten

Vista Analyse har på oppdrag fra Styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder v/Miljøverndepartementet gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsaktivitet i Barentshavet - Lofoten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:02:28.836786
MODIFIED 2013-02-14 18:05:33.812009
CREATED 2011-07-06 17:02:28.836786
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)