Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av innseiling til Ålesund havn

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avdeling Midt-Norge utarbeidet en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av innseilingen til Ålesund indre havn. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser ́. Terje B. Misund og Øystein Linnestad har vært Kystverkets kontaktpersoner, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Ålesund med deltakelse fra flere lokale aktører, og vi har også hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-12-11 01:02:48.121945
MODIFIED 2019-12-11 01:02:48.134303
CREATED 2019-12-11 01:02:48.121945
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)