Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Ranfjorden innseiling

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverkets avdeling Nordland utarbeidet en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Ranfjorden innseiling. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser ́. Per Helge Thom, Thomas Axelsen og Øystein Linnestad har vært Kystverkets kontakt- personer og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Ranfjorden og havna i Mo i Rana med deltakelse fra flere lokale aktører, og vi har hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-12-11 01:02:06.269439
MODIFIED 2019-12-11 01:02:06.579975
CREATED 2019-12-11 01:02:06.269439
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)