Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Senjahopen fiskerihavn

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avd. Troms og Finnmark utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av utbedring av Senjahopen fiskerihavn. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser ́. Arnt Edmund Ofstad, Ragnhild Døble og Øystein Linnestad har vært Kystverkets kontaktpersoner, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utrednings- arbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Senjahopen med deltakelse fra flere lokale aktører og vi har også hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-01-30 01:02:39.720848
MODIFIED 2020-01-30 01:02:40.065883
CREATED 2020-01-30 01:02:39.720848
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)