Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring ved Åmnøy og i Stabbsundet

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avd. Nordland utarbeidet en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring ved Åmnøy og i Stabbsundet. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om Utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Ole Marius Rostad og Øystein Linnestad har vært Kystverkets kontaktpersoner, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Åmnøy og Stabbsundet med deltakelse fra flere lokale aktører, og vi har også hatt kontakt med flere av disse i etterkant av befaringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-12-12 01:00:54.024966
MODIFIED 2019-12-12 01:00:54.076216
CREATED 2019-12-12 01:00:54.024966
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)