Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av frekvensavgifter

Vår vurdering er at frekvensene, gitt dagens avgifter og de øvrige reguleringene, utnyttes effektivt – alle frekvensene blir ervervet og de blir ikke levert tilbake. Videre for å sikre en effektiv allokering av frekvensene vurderer vi det dithen at frekvenstak kan være vel så effektivt som tradisjonelle flate frekvensavgifter. Det er mulig at et regime med avgifter som øker progressivt i en aktørs frekvens-beholdning kan være mer hensiktsmessig enn et absolutt frekvenstak. Før et slik regime eventuelt innføres må det imidlertid utredes grundig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 693.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-12-14 00:03:49.714841
MODIFIED 2017-12-14 00:03:50.392327
CREATED 2017-12-14 00:03:49.714841
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)