Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Husleietvistutvalget (HTU) er et utenomrettslig, domsstolliknende tvisteløsningsorgan som behandler tvister mellom utleier og leier av bolig. Vista Analyse kom i rapporten frem til at den samfunnsøkonomiske verdien av HTU ligger i at de behandler flere husleietvister og at behandlingen skjer på en grundigere og bedre måte enn i forliksrådet. Forliksrådet kan avvise saker, mens HTU må behandle alle saker som meldes inn. På denne måten bidrar HTU til å styrke rettssikkerheten i husleietvister. Brukerne er godt fornøyde med HTUs saksbehandling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-03-10 00:01:25.219074
MODIFIED 2017-03-10 00:01:27.240928
CREATED 2017-03-10 00:01:25.219074
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)