Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Andenes havn

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avd. Nordland utarbeidet en samfunns- økonomisk analyse av utbedring av Andenes havn. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunns- økonomiske analyser ́. Atle Rønning og Øystein Linnestad har vært Kystverkets kontaktpersoner, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Andenes med deltakelse fra flere lokale aktører og vi har også hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-01-30 01:01:57.137229
MODIFIED 2020-01-30 01:01:57.733966
CREATED 2020-01-30 01:01:57.137229
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)