Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Gamvik fiskerihavn

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avd. Troms og Finnmark utarbeidet en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av Kiberg fiskerihavn. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser ́. Arnt Edmund Ofstad, Cato Solberg og Øystein Linnestad har vært Kystverkets kontakt- personer, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Gamvik med deltakelse fra flere lokale aktører og vi har også hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-12-11 01:00:32.840706
MODIFIED 2019-12-11 01:00:34.945962
CREATED 2019-12-11 01:00:32.840706
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)