Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Grøtøyleia

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avd. Nordland utarbeidet en samfunns- økonomisk analyse av utdyping og merking av Grøtøyleia i Steigen kommune i Nordland fylke. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om «Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser». Ole Marius Rostad og Øystein Linnestad har vært Kystverkets kontaktpersoner og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. Vi har også fått innspill fra berørte aktører. Vi takker vår oppdragsgiver og lokale kontakter for alle bidrag og et godt samarbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-12-12 01:01:17.084746
MODIFIED 2019-12-12 01:01:17.465061
CREATED 2019-12-12 01:01:17.084746
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)