Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak innenfor godstransport

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vista Analyse har på oppdrag for Statens vegvesen/Godsgruppen NTP utforsket hvilke begrensninger for samfunnsøkonomiske analyser som ligger i dagens modellverktøy på godstransportområdet. Dette er gjort gjennom å teste modellverktøyet ved hjelp av om lag 20 konkrete tiltak utarbeidet av den tverretatlige NTP-gruppen: Bred samfunnsanalyse av godstransport – Virkninger og effekter. Stein Erik Grønland, Sitma, har stått for alle beregningene i Nasjonal godsmodell og levert resultatuttak til Vista Analyse. Det er gjennomført en rekke modellkjøringer for å få fram resultatene som er brukt i denne rapporten. Vi takker for et positivt samarbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-12 01:00:57.811000
MODIFIED 2020-02-12 01:01:00.345312
CREATED 2020-02-12 01:00:57.811000
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)