Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket region Troms og Finnmark utarbeidet en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av utdyping av havna i Mehamn. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser ́. Arnt Edmund Ofstad har vært Kystverkets kontaktperson og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. Det ble gjennomført befaring i Mehamn med deltakelse fra flere lokale aktører i forbindelse med tidligere samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Mehamn. Vi har også hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-01-29 01:02:03.124462
MODIFIED 2020-01-29 01:02:03.545492
CREATED 2020-01-29 01:02:03.124462
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)