Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn – med oppdaterte forutsetninger

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avd. Vest utarbeidet en forenklet samfunns- økonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser ́. Øystein Linnestad og Rita Svendsbøe har vært Kystverkets kontaktpersoner, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Kalvåg med deltakelse fra flere lokale aktører og vi har også hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen. Denne rapporten er en oppdatering av Vista-rapport 2014/42 med nye NTP-for- utsetninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-01-30 01:01:33.445079
MODIFIED 2020-01-30 01:01:33.458053
CREATED 2020-01-30 01:01:33.445079
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)